D1-10.NL series

2018-01-01 :

dit is de pagina  voor de NL series RC drift  D1-10.nl

 

inschrijven : info@d1-10.com

 

reglement D1-10.nl   RWD ( new style info onderaan pagina) 

 

1.0 Gedrag tijdens evenement:

 

Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij zich op een normale manier gedraagt gedurende het evenement, en dat hij samen met de andere deelnemers een gezellig evenement heeft.

Gedurende deze dag wordt er verwacht dat er: niet (ernstig) wordt gescholden, niet wordt gestolen, geen gebruik wordt gemaakt van drugs of alcohol en dat er geen spullen van elkaar worden vernield. Ook wordt er van iedereen verwacht dat hij tijdens de competitie dagen op zijn eigen spullen en veiligheid let, de organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan voertuig of persoon, en ook bij diefstal is de organisatie verder niet aansprakelijk. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen en veiligheid!

 

 

1.1 Chassis :

 

Een chassis moet van een1:10 formaat  toerwagen zijn, en moet elektrisch 2 Rwd worden aangedreven door 1 motor. De wielmoeren moeten standaard zijn en mogen niet meer dan 1,5mm buiten de velg uitsteken. Assen mogen niet uitsteken. Verder mogen er geen delen van het chassis buiten de body steken, en ook mogen er geen scherpe uitstekende delen op het chassis gemonteerd worden.

 

M-chassis, mini en micro-chassis zijn niet toegestaan. Bij twijfel mail  info@d1-10.com. Er is geen gewichtlimiet voor het chassis, en ook de rij hoogte is zelf bepaal baar. Momenteel is er geen beperking op het gebruik van CS of overdrive chassis conversie.

RWD met Gyro toegestaan

 

Let op: De jury gaat er vanuit dat u deze technieken beheerst.

 

Longwheel base kappen en chassis zijn toegestaan.

 

 

 

 

1.2 Elektronica en radio :

 

Elke deelnemer moet een normale frequentie gebruiken, te weten 27mhz, 40mhz of 2.4ghz.

Bij aanmelding voor de competitie dient iedereen door te geven welke frequenties hij in bezit heeft, of indien je een zender hebt waarbij je dit zelfkaninstellen moet je dit ook doorgeven. Een deelnemer die losse kristallen gebruikt, dient een 2e frequentie bij zich te hebben.

Forward en forward/reverse snelheidsregelaars( met of zonder rem) zijn toegestaan. Verder moeten de ontvangers, zenders, servo’s en snelheidsregelaars allemaal deugdelijk zijn.

 

 

1.3 Accu’s :

 

Een accu dient een (6 cell) NickelCadmium/NickelMetaal Hybride Accu of (2 cell) Lipo / (2 cell Life)te zijn. Gebruik van een zgn. lipobag is verplicht tijdens het laden van lipo’s

 

 

1.4 Banden:

 

De auto dient voorzien te zijn van de Type DS Racing  RWD FFFF zero mark II

 

 

De banden mogen niet zo aangepast/bewerkt worden dat de vorm en/of grip veranderd(behalve slijtage).

Er mag niks op de banden aangebracht worden dat de gripkanveranderen. Velgen van alleen 26 mm breed zijn toegestaan.

Bandenwarmers niet toegestaan.

 

 

1.5 Motoren: 

 

Alleen het gebruik van een 540  maat elektromotor is toegestaan. Er bestaat een (lichte) voorkeur voor een internationale motorkeuze:

– 10.5T brushless sensored

– 13.5T brushless sensorloos

– 19T brushed

 

 

1.6 Body’s :

 

De body moet een1: 10 gebaseerde body zijn, en moet een bestaande wagen uitbeelden. Verder moeten de body’s bij aanvang van het toernooi er realistisch uitzien. De body moet tijdens het rijden goed worden vastgezet op het chassis. Verder is het toegestaan om een spoiler aan te brengen op de body, deze mag niet meer dan 5mm uitsteken aan de zijkanten van de body, en niet meer dan 15mm uitsteken achter de body. Ook een uitlaat is toegestaan zolang deze er realistisch uitziet en op een normale manier is gemonteerd op de auto. De ramen van de body moeten doorzichtig blijven. De ramen mogen wel gesmoked worden, maar in zoverre dat de binnenkant van de kap nog wel zichtbaar is. Verder krijgt elke kap bij aanvang een startnummer op het voorraam, raamband en driftschild voor de zijkanten.

 

Niet toegestaan : Vrachtwagens, off-road en Protoform stijl gripkappen (blobs)

 

 

Verplicht:

Raamband op de voorraam (mits aanwezig)

Driftschild op de zijkant (indien van toepassing)

Startnummer op voor en achterraam(mits aanwezig)

 

Een body moet er redelijk uitzien. Dat wil zeggen; er mogen best wel een paar krassen opzitten, maar scheuren in de kap, of het ontbreken van bepaalde delen uit de kap kan resulteren tot het niet toelaten van deze kap in het toernooi. Hier zal streng op worden gelet tijdens het toernooi.

De kap dient uiteraard te zijn gespoten wil hij mee kunnen doen in het toernooi. 

Het is toegestaan om verlichting aan te brengen op de body.

 

 

1.7 Deelname :

 

Elke deelnemer mag maar 1 maal meedoen tijdens het evenement. Elke deelnemer mag tijdens dit evenement ook maar 1 chassis gebruiken, welk chassis niet gedeeld mag worden met andere deelnemers.

 

 

1.8 Diversen:

 

Auto’s dienen schoon te zijn gedurende het complete evenement.

 

 

1.9 Sancties:

Overtreding van één der regels van dit reglement kan leiden tot diskwalificatie.

Sancties kunnen worden opgelegd door de jury en/of de wedstrijdleiding en/of de organisator van een evenement dmv  puntenverlies en/of diskwalificatie.

 

2.0 Technische controle:

De keurmeester heeft ten alle tijden het recht om elk voertuig af te keuren, indien het voertuig niet overeenstemt met het reglement. 

De reden van het mankement zal aan de rijder direct meegedeeld worden en de rijder heeft toestemming om direct aanpassingen te doen om de wagen alsnog te presenteren voor inspectie. De rijder kan tot 10 minuten voor aanvang van de kwalificatie de auto opnieuw te presenteren aan de keurmeester, pas na goedkering mag de rijder kwalificeren. Indien het voertuig dan nog niet voldoet aan de technische keuring, dan moet de rijder de keuringsplaats verlaten, en word de rijder uitgesloten van deelname.

 

 

2.1  Technisch mankement tijdens de kwalificatie en battles:

De rijder krijgt 5 minuten reparatietijd en repareren mag uitsluitend in de sleutelruimte, dus niet op de baan. De rijder kan dan de overige kwalificatieruns of battles hervatten. Is de rijder niet in staat de auto binnen de gegeven tijd te repareren resulteert dit automatisch in een 0 punten score tijdens kwalificatie of een verloren battle tijdens de finales. Rijder krijgt deze zogenaamde reparatie tijd max 2x aangeboden. 1x voor gebruik tijdens de kwalificatie en 1x voor gebruik tijdens de battles. (Dus niet 2x voor gebruik in de kwalificatie of 2x voor gebruik in de battles)

 

 

2.2 Jurering:

 

Elke wedstrijd zal er 1 hoofdjury lid zijn die die dag niet rijdt.Dit jurylid zal die dag de ‘overall’ beoordelen tijdens de kwalificatie .Het 2de en 3de jurylid zullen per stuk de ‘skillsection/Buitenste clippingpoint’ en ‘clippingpoints’ beoordelen.

 

 

2.3 Scoren kwalificaties:

 

Tijdens de kwalificatie rijdt elke deelnemer 3 runs. De eerste is een oefenronde en zal niet gejureerd worden. De tweede en derde run zullen door de jury worden beoordeeld en de jury zal voor beide runs een score van maximaal 100 punten geven. De beste van deze 2 scores telt, en deze zal bepalen in welke poule de deelnemer terecht komt.

 

Te behalen Punten:

Clipping zone

Tegenstuur stijlpunten

Overall (head judge)

Tot een max van totaal 100 punten

 

Clipping zone :

Hier kan men maximaal 25 punten verdienen. Dit zijn diverse secties op de ideale drift line. Het aantal is afhankelijk van de locatie (zie afb. 1.1)

 

 

* Clipping zone : afb.1.1

 

 

 

* tegenstuur driftstijl : afb.1.2

 

 

 

 

Tegenstuur stijl punten:

Vanaf 2014 willen wij het “echten” tegenstuur promoten. Je krijgt 5 extra punten als je voorwielen ter alle tijden in de richting van de beweging van de auto verplaatst (zie afbeelding 1.2)

 

Overall (head Judge):

De deelnemer start met 65 punten en er zullen punten in mindering gebracht worden zodra men:

Er zal gelet worden op:

– drift lijn (zoals uitgelegd in rijders briefing)

– hoek

– snelheid

– correcties

 

2.4  Scoren twin battles:

 

1. Er zijn 2 auto’s; de auto die voorop rijdt (hierna te noemen de leader) en de auto die achtervolgt

(hierna  te noemen de chaser).

 

2. Elkaar hard raken is verboden. Als twee wagens elkaar hard raken, dan wordt de veroorzaker als

verliezer beoordeeld, indien de aanraking vermijdbaar was. Een bewuste aanraking kan bestraft worden  met een diskwalificatie, aftrek van kampioenschappunten of zelfs een intrekking van de deelname. Een lichte aanraking (schampen, licht leunen etc) is NIET strafbaar MITS het niet hinderlijk is voor de ander.

 

3.Inhalen is enkel toegelaten als de leidende wagen een fout maakt en daardoor ver van de ideale lijn

afwijkt. De chaser mag de leader bij de inhaalactie niet hinderen. Inhalen indien niet noodzakelijk        zal worden bestraft.

 

4 De leidende wagen moet de ideale kwalificatie run zo goed mogelijk simuleren.

 

5.  De chaser moet de leader zo goed mogelijk kopiëren met een zo kort mogelijke volgafstand, tenzij de leader spint, crasht of ver van de ideale driftlijn afwijkt. De chaser moet op ze minst dezelfde ‘style’

criteria aanhouden als de leader.

 

6. Als de score gelijk is na 2 runs, zal er een re-run zijn. De re-run zal steeds gebeuren met 2 nieuwe runs.Na 2 sets re-runs zal de jury in ieder geval een winnaar aanwijzen. Vanaf de top 8 kunnen er re-runs  gereden worden tot er een duidelijke winnaar is.

 

2.5  Point of no return:

 

Op de baan wordt een sectie aangegeven genaamd de “point of no return”. In de twin battles dienen de 2 deelnemers in deze zone te zitten. Is dit niet het geval kan de battle door de jury afgebroken worden. Mocht er in de kwalificatie ietst gebeuren voor deze zone kan de poging afgebroken worden en opnieuw gestart worden.

Let op : deze zone dient driftend benaderd te worden !!!.

 

2.6  Curbstone:

 

Tijdens de kwalificatie willen wij geen wielen op de curbstones hebben. De Curbstone zijn dus tijdens de kwalificaties off track indien anders aangegeven wordt in de drivers briefing.

 

2.7  Arbitrage:

 

De beslissing van de jury is sluitend en bindend. Er kan uitleg gevraagd worden na het evenement, maar met respect. Het openlijk blameren van de jury zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

 

 

reglement D1-10.nl  RWD Battle groeps system :

 

speciaal ontworpen om meer battle ervaring op te doen en bij een laag aantal deelnemers toch een leuke competitie dag te hebben .

RWD Battle Competitie 2017  D1-10.nl NEW STYLE (beslissen we per ronde welk system we rijden )

Ipv. de qualificaties worden er alleen maar battles gereden  voor punten.

Einde van de dag rijd de top 4 ( top 4 uit 1 groep  of 2x  top 2 uit 2 groepen )  de finales

8 tot  12 deelnemers 1 groep

Bv 8 deelnemers  rij je 7 battles

13 tot 22 deelnemers  2 groepen

Bv  14 deelnemers  rij je 6 battles in je groep

 

Punten in de pre battles/groeps battes:

Spin/chrash/ off -track  5-0 verlies

Daarnaast gewoon de normale scores van een battle

 

 Top 4 battle :

Spin/chrash/ off -track  10-0 verlies

Daarnaast gewoon de normale scores van een battle